Stretnutie na Vývrate

Pri snahe o zachovanie pamiatky na život Holzhackerov v Malých Karpatoch vykonalo viacero potomkov  – amatérskych historikov,  vedcov i spisovateľov mnoho úsilia pre zber, zdokumentovanie a uloženie informácií zo života huncokárov.

Pamiatku predkov nám pripomínajú fotografie, obrazy, literárne útvary a webové stránky. Neustále sme však pociťovali i potrebu múzejnej expozície. Tieto snahy sú čiastočne opísané v časti Expozícia Červený kameň.

Za týmto účelom sa konalo stretnuntie potomkov rodín Reisenauer, Weber, Gschill, Jurisch-Herchl a Grosshapel v auguste 2011 na Vývrate, z ktorého Vám ponúkame videozáznam.