Čiastočný prehľad usadlostí holzhackerov

Čiastočný prehľad usadlostí holzhackerov bývajúcich na západnej časti Malých Karpát po rozpade Rakúsko-Uhorska.

Spracovali: Lesník Richard Dvorák /rod. Grosshappel/ a Dušan Dobrovodský /z rod. Gschill, na základe písomnej správy Otta a Lotti k rodokmeňu Gschill a Weber

P e r n e k – Horáreň Pod Babou Koncom 19.stor. tam býval lesník Ferdinand Haverla s rodinou. V roku 1924 sa k nim priženil Johan Gschill za Žliabkov a bol tam lesníkom až do roku 1945.

K u ch y ň a – Schwancbach /U Heinricha/ Okolo roku l930 tam býval jednoruký drevorubač Funga. Neskôr drevorubač Heinrich Hirner. Teraz vlastní budovu poľovné združenie.

Pod skalou Lesník František Hirner, po ňom Drevorubač Rudolf Wolsberger s manželkou Margitou.

Na Nivkách revírnik Gschwandtner Ján, absolvent nemeckej revírnickej školy v Č. Budejoviciach, po ňom lesník Dvorák Richard, nar. 1938,abs. Lesníckej školy v Lipt. Hrádku. Jeho starý otec bol lesník Grosshappel Karol, nar.v r.1890 na Holinde. Jeho brat Pepi Gr. bol chorý, gróf ho dal do učiteľskej školy a stal sa horským podomovým učiteľom. Neskôr učil i v škole na Piesku

b2

scan_(2018-10-23)0001

Pánsky dom za VysokouKoncom 19.stor. tu bol lesníkom Johan Gschwandtner, nar. 1871. V roku l918 ho zastrelili pytliaci. Jeho žena Žofia rod. Hirnerová z Kuchyne a ich dcéra Margita, boli pracovité a múdre gazdinky. Mlieko spracovávali na tvaroh a maslo. Ich predajom v Malackách zarobili viac, ako ich manželia v horách.

Margitu si zobral Karol Grosshappel a bývali najskôr na Panskom dome, potom na Monrepe pri Plav. Mikuláši a do penzie šiel z Baďurhausu. Dožili na dome s veľkým pozemkom babky Žofie v Rohožníku. Margita a Karol mali jednu dcéru Zitu a jedného vnuka Richarda, lesníka na Nivkách. Richard s manželkou Betkou vychovali dve dcéry Ľubku a Danku. Richard zomrel v r.2015.

Po Karolovi bol na Panskom dome lesník František Rybnikár. Oženil sa s Teréziou Weberovou. Ich dcéru Annu si zobral drevorubač František Reisenauer. /V kronike chybne uvedený ako Štefan/. Najskôr bývali s Františkovým otcom lesníkom na Hubalovej, 3 km nad Vývratom. Matka bola Čermáková z Piesku, ktorí i pre školskú dochádzku opustili „lúku“./

scan0014
František Reisenauer s koňmi

Osada Vývrat V roku 1956 sa mladá rodina Františka presťahovala na Vývrat. Mali 2 deti. Oľgu /1951/ a Františka /1953/. Do školy v Kuchyni chodili cez Ulahla pešo. Oľga v horárni na Vývrate žije do teraz. Susednú horáreň vlastní manželka bývalého režiséra Martina Hollého. František Reisenauer pracoval od 14 rokov, ako vodič volov pri sťahovaní klátov na skládku ku Pálffyho lesnej železnici. Neskôr ako furman koní a tiež vodič pásového horského traktora.

scan0009

Oľga pred horárňou
Oľga pred horárňou

Posledný lesník holzhacker na Vývrate Vincent Juriš zomrel v roku 2012. Jeho manželkou je M. Špačková z Dubovej. Vinco bol strýkom p. Ireny Herchlovej, „kostolníčky“ kaplnky na Piesku. V rodine Vinca Juriša mali 6 detí. Ich synovia Fredo a Peter v horách pracujú do teraz. Ako „dohodári“ ťažia, spracovávajú a zvážajú drevo.

Rodina Vinca Juriša. V červenom Oľga Reisnauerová.
Rodina Vinca
Juriša. V červenom Oľga Reisnauerová.
Vinco Juriš a František Reisnauer s trofejou hosťa.
Vinco Juriš a František Reisnauer s trofejou hosťa.

R o h o ž n í k horáreň Baďurhaus – Na prelome storočí tam býval Karol Grosshappel /Nohu mu zranili pytliaci/. Neskôr lesník František Gschill zo Žliabkov. Bol absolventom Lesníckej školy. Po jeho odchode v r.1945 Baďurhaus spustol.

Davidhaus Lesník František Rybnikár. Po ňom lesník Kisháry a lesník Horňáček. V Rohožníku bola zriadená Lesná správa. Správcom bol p. Hauptwógel. Jeho brat bol správcom L.S. v Stupave.

S o l o š n i c a  Horáreň Rinnlein – Žliabky / 5 km nad dedinou/ – Na prelome 19. a  20. storočia tam žila rodina lesníka Georga Gschilla /1870 – 1916/ a jeho manželky Pauly /1874-1927/ rod. Hirnerovou, sestrou hore spomínanej Žofie. Mali 10 detí.

a2

Po smrti otca Georga prevzal jeho funkciu syn Johan /1897/. Po smrti matky /1927 rodina horáreň opustila. Johan a Franc ostali lesníkmi. Tri najmladšie deti prichýlil starší Jozef, vyučený za pekára v Malackách. Anton sa u brata Jozefa vyučil za pekára, 17 a 15 ročné Júlia a Cilka pomáhali v pekárni a chodili tiež pomáhať s hospodárstvom slobodnému bratovi Františkovi Gschillovi do horárne vo Vŕškoch za Kostolišťom. Neskôr bol lesníkom na Baďure.

Po odchode detí rodiny Gschill  horáreň Rinlein ostala opustená Neskôr bola nová horáreň postavená pri dedine. Okolo roku l960 tam býval lesník Žák. Po ňom lesník Vicián. V Sološnici pracoval i drevorubač Johan Weber. Jeho syn Engelbert sa neskôr stal taxátorom dreva.

S k l e n é   h u t y – Glasshutte, drevorubačská osada 8 km zo Sološnice a 8 km od Ompitálu –  V roku 1926 tam bolo 5 domov.

V  dome č.1 býval lesník Július Weber / 1894/ s manželkou Máriou rod. Gschillovou zo Žliabkov. Boli rodičmi známych huncokárskych kronikárov Otta a Lotti Weberových. Otec Július vyrezával z parožia gombíky, hral na harmonike a bol predspevákom na pútiach.

c2

V dome č.2. býval revírnik p. Kmeť. V dome č.3. bývala rodina Františka Hirnera/1863/. V dome č.4 býval František Rybnikár /1892/,ktorý sa v r.1929 presťahoval na Kolovrátok a neskôr na Pánsky dom pod Vysokou./ foto/. Bol švagrom Júliusa a Jána Weberových. Na jeho miesto prišiel František Grof s rodinou. V dome č.5 bývala rodina Teofila Matoviča. Po ňom tam bývala rod. Kočíšková.

Rukopis Otta Webera
Rukopis Otta Webera

Tri km južne od Huty leží osada Holint V  roku 1926 tam bývali 2 rodiny. Grosshappel Vincent /1859/ a Ján Weber /1892/, brat Júliusa.

Kolovrátok leží 3 km severne od Sklenej huty V roku 1926 tam býval Alois Eckhardt /1859/ s rodinou.

P l a v e c k ý    M i k u l á š – Mon-repos, Lovecký zámok a horáreň V 30. rokoch 19. storočia tam býval lesník Karol Grosshappel s rodinou. Keď bol pytliakmi postrelený, preložený bol k dedine na Baďurhaus. Následne tam býval lesník Sýkora.